دریافت لوح و تندیس افتخار دریافت لوح و تندیس از جناب آقای حاج حسن روحانی در اولین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در همایش معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران توسط آقای ملک حسین آقاطاهر مدیر عامل شرکت آرد ستاره