افتخارات شرکت آرد ستاره کردان

سوابق و افتخارات شرکت آرد ستاره

  • دریافت لوح و تندیس شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی بهمن ماه ۱۳۹۷٫

  • دریافت نشان دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران ، وزارت صنعت و معدن تجارت سال ۱۳۹۶٫

  • دریافت لوح و نشان واحد سرآمد صنعت تولید آرد سال ۱۳۹۴٫

  • دریافت لوح و نشان هشتمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در آبان ماه ۱۳۹۳٫

  • دریافت لوح و نشان افتخار ششمین دره چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت آبان ماه ۱۳۹۳٫

  • دریافت لوح و تندیس اولین جشنواره رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از واحدهای مشتری مدارو شایسته دردی ماه ۱۳۹۱٫

  • دریافت لوح و تندیس ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان از وزیر محترم کار و رفاه امور اجتماعی در همایش معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در آبان ماه ۱۳۹۱٫

  • دریافت لوح مدیر نمونه سال ۱۳۹۰ خانه کارگر شهرستان ساوجبلاغ.

  • دریافت لوح و تندیس کار آفرین برتر اردیبهشت ماه ۱۳۹۰٫

  • دریافت لوح و تندیس اولین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در همایش معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در آبان ماه ۱۳۸۶٫