ماشین‌آلات آرد ستاره

تکنولوژی ویژه برای تولید بهترین آرد

 

الک و تایفون

تفکیک ذرات مطابق سایز حاصل از خرد شدن گندم و جداسازی ذرات سبوس از آندوسپرم

کالر سورتر

تکنولوژی ویژه برای تفکیک گندم بر مبنای رنگ ظاهری نسبت به سایر دانه ها

پیوریفایر

پالایش مغژ گندم از سبوس برای تهیه آردهای صنعتی با کیفیت بالاتر

سیلو فلزی و بتنی

ذخیره سازی مطمئن گندم به تفکیک واریته های مختلف کیفی

باسکول

توزین لحظه ای محصولات تولیدی

کاراسل

بسته بندی بدون دخالت دست در شرایط کنترل شده محیط انبارها

استریلایزر گندم

استفاده از ماشین آلات ویژه با تکنولوژی مدرن جهت کاهش بار میکروبی محصول نهایی

والس

رعایت اصول آسیابانی با تنظیم دقیق دستگاه ها جهت تولید محصولی با درصد آسیب نشاسته ایده آل

کاراسل

بسته بندی بدون دخالت دست در شرایط کنترل شده محیط انبارها

الک کنترل

کنترل نهایی آرد جهت رسیدن محصول سالم و عاری از نقص نزد مشتریان