مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان اعلام کرد:

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید ملی است

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به منظورحمایت همه جانبه از تولید ملی در صنعت کشاورزی به بالا رفتن انگیزه کشاورزان جهت تحویل محموله های خود به مراکز خرید دولتی شده است که پیش بینی می شود با نرخ جدید خرید، کشت گندم سال زراعی آینده نیز افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، سیاوش حسین پور، با بیان مطلب بالا گفت: طبق بررسی های صورت گرفته افزایش سطح زیر کشت گندم در استان گلستان نیازمند برنامه ریزی و انجام پروژه های تحقیقاتی در این استان می باشد .

وی در ادامه افزود : یکی از راهکارهایی که از سوی شرکت غله گلستان به منظور افزایش سطح زیرکشت به مسئولین امر پیشنهاد گردید، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ، ارائه مشوق های متنوع همچون تسهیل در امراخذ وام های بانکی از سوی کشاورزان و کارخانجات آرد سازی و ارائه به هنگام کود ، سم و دیگر ملزومات مورد نیاز کشاورزان بوده است .

حسین پور، در ادامه یادآور شد : رشد قیمت نرخ خرید تضمینی باعث گردید تا بخش اعظم گندم کشت شده در استان تحویل مراکز خرید بخش های دولتی گردد .

حسین پور، خاطرنشان کرد : ازابتدای فصل خرید تا کنون میزان ۳۸۳هزار تن گندم کیفی از کشاورزان تحویل مراکز خرید شده است که گندم های خریداری شده در سیلوها و انبارهای مکانیزه و استاندارد نگهداری می شود ، همچنین تا کنون مبلغ ۲۶میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان بابت مطالبات گندمکاران گلستانی از سوی دولت پرداخت شده است .

شایان ذکر است؛ عملیات خرید تضمینی در نقاط مختلف استان گلستان ادامه دارد و مراکز خرید آمادگی تحویل محموله های کشاورزان را به صورت شبانه روزی دارند .