تحقق این طرح استراتژیک، امروز در شرکت آرد ستاره کردان با حضور کارشناسان محترم سازمان های غله ی تهران و البرز و معاونت غذا و دارویی استان البرز، سازمان ملی استاندارد استان البرز صورت گرفت. در این طرح کارخانجات تولید کننده آرد از جهات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند از جمله: سیلوها و امکانات ذخیره سازی گندم، تجهیزات بوجاری و آماده سازی گندم جهت تولید آرد و …