گزارش تصویری حضور آرد ستاره کردان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران.